Zakonodajni sveženj kohezijske politike za obdobje 2021–2027 v vrednosti 373 milijard evrov

Sveženj zajema naslednje uredbe:

  • uredbo o skupnih določbah za sklade z deljenim upravljanjem,
  • uredbo o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu,
  • uredbo o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+),
  • uredbo o instrumentu Interreg s posebnimi določbami za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“, ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja.

Proces programiranja Sporazuma o partnerstvu in Programa EKP za obdobje 2021-2027

Na 3. redni seji Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija je bil soglasno potrjen osnutek Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 v vrednosti 4,5 milijarde evrov, od tega bo Evropska unija prispevala 3,2 milijarde evrov.

Slovenija je v zadnji fazi zaključevanja procesa programiranja evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021-2027, saj mora formalno poslati vse ključne dokumente do 30. 9. 2022, če ne želi izgubiti 500 milijonov evropskih sredstev.

    1. Sporazum

Sporazum partnerstva – uradno poslana različica, 15. 7. 2022

Potrjen Sporazum o partnerstvu, september 2022

     2. Program

Različice v procesu programiranja:

Program 2021 – 2027 – različica 1, marec 2022

Program 2021 – 2027 – različica 2, maj 2022

Program 2021 – 2027 – različica 3, avgust 2022

Program 2021 – 2027 – različica 4, september 2022 (23. 9. 2022), potrjen na Vladi RS in na 4. redni seji Razvojnega sveta KRZS (usklajen na ravni Slovenije)

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, SFC različica 4.2.1 poslana na EK dne 28. 10. 2022

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, različica 4.2.1 poslana na EK dne 28. 10. 2022

SPREJETI PROGRAM EKP 2021-2027

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, sprejeta verzija 12. 12. 2022, SFC različica – 1.2

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, sprejeta verzija 12. 12. 2022

Povzetek Programa EKP 2021-2027

 

 

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.