Objavljen sprejet zakonodajni sveženj kohezijske politike za obdobje 2021–2027 v vrednosti 373 milijard evrov

To je zadnji korak v zakonodajnem postopku, ki omogoča, da kohezijska zakonodaja lahko začne veljati 1. julija.

Sveženj zajema naslednje uredbe:

  • uredbo o skupnih določbah za sklade z deljenim upravljanjem,
  • uredbo o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu,
  • uredbo o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+),
  • uredbo o instrumentu Interreg s posebnimi določbami za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“, ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja.