Fotka Srečanje 7 2 2024

Razvojna sveta kohezijskih regij organizirala Srečanje regionalnih razvojnih agencij in skrbnikov regij iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj

Razvojna sveta obeh kohezijskih regij sta v sredo 7. februarja 2024 v Ljubljani organizirala Srečanje regionalnih razvojnih agencij in skrbnikov regij iz Ministrstva za kohezijo in regionalni. Uvodoma je državna sekretarka Andreja Katič spregovorila o pripravi sprememb Zakona o skladnem regionalnem razvoju, katerega namen je krepitev že obstoječih razvojnih regij. »S spremembami in dopolnitvami obstoječega zakona si želimo enakomernejši razvoj razvojnih regij, zagotoviti pravno podlago, da lahko država na razvojne regije prenese več nalog ter opredeliti, na kakšen način zagotoviti ustrezna sredstva za delovanje.« Poudarila je, da je v predlog sprememb zakona umeščena tudi strategija regionalnega razvoja, s ciljem prepoznavanja pomembnosti regionalnega razvoja in vključevanja vseh resorjev v razvoj. »S Strategijo regionalnega razvoja želimo dati regionalnemu razvoju potrebno težo in ga posledično tudi učinkoviteje spremljati in vrednotiti.«

Namen srečanja je bil predvsem predstaviti različne prakse sodelovanja med regijami in skrbniki ter predlogi, kako bi sodelovanje lahko še okrepili. Poleg tega so regionalne razvojne agencije predstavile svoje regijske specifike, ki so pomembne predvsem za ustrezno načrtovanje ukrepov na nacionalnem in regionalnem nivoju. Na koncu so se vsi udeleženci strinjali, da so tovrstna srečanja potrebna, kjer se med vsemi akterji izmenjujejo informacije in hkrati gradijo tesnejši odnosi, ki so tudi zelo pomembni za dosego čim boljših rezultatov na terenu.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.