Fotka Koper

Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija na 6. redni seji o dogovorih za razvoj regij za obdobje 2021–2027

Koper, 6. 3. 2024v Pretorski palači v Kopru je potekala 6. redna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija (v nadaljevanju Razvojni svet KRZS), kjer so bili glavna tema Dogovori za razvoj regij.

Seje se je udeležil tudi minister Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, ki je predstavil stanje izvajanja programskega obdobja 2021-2027. Posebej je izpostavil Dogovor za razvoj regij, v okviru katerega je za vseh 12 regij na voljo približno 440 milijonov evrov.

V mesecu marcu 2024 je predvidena objava razširjenega povabila za dogovore za razvoj regij (DRR) še za preostale specifične cilje, ki so namenjeni za mehanizem DRR. V juniju 2023 je bilo objavljeno Povabilo samo za program Podjetno nad izzive, ki ga že izvajajo regionalne razvojne agencije. Tako so bili podpisani že prvi dogovori za razvoj regij.

Predsednica Razvojnega sveta KRZS je posvetila največ časa ravno odprtim vprašanjem razvojnih regij glede objave Povabila DRR, ki se nanašajo na alokacijo sredstev, aglomeracije, zeleno infrastrukturo in državne kolesarske povezave. Sledila je izčrpna razprava. Razvojni svet KRZS je sprejel tudi vsebinske sklepe, kjer so podani predlogi za ustrezna resorna ministrstva.

Razvojni svet KRZS je v zaključnem delu seje potrdil Program dela s finančnim načrtom za leto 2024 in se seznanil z Letnim poročilom za leto 2023.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.