STATISTIKA

78.146

Delovno aktivno prebivalstvo (leto 2019)

205.717

Število prebivalcev - 1. julij 2019

18

število občin

Na kratko o regiji

Z 2.137 km2 oziroma 10,5 % površine države je Gorenjska šesta največja slovenska statistična regija.

Gorenjska je alpska regija z značilno raznoliko gorsko krajino. Razgibano površje zaznamujejo visoke gore, med katerimi je najvišji Triglav. Naravno-geografsko 70 % Gorenjske predstavlja gorski svet, le 30 % leži v dolinsko-ravninskem delu osrednje Slovenije. Kar 40 % regije se nahaja nad 1.000 metri nadmorske višine, 65 % Gorenjske pokrivajo gozdovi, prek 45 % regije pa obsegajo varovana varovana območja narave, ki vključujejo območja Natura 2000 (94.661 hektarov oziroma 44,3 % površine regije, vir: Natura 2000) in zavarovana območja narave.

Razvojna cilja regije:

  1. S pametnim izkoriščanjem naravnih virov do povezanega znanja, delovnih mest in kakovostnega življenja, ki ga želijo živeti in doživeti.
  2. Iz ponudnika komponent v ponudnika gotovih izdelkov z lastnimi blagovnimi znamkami.

Podrobnejše informacije o razvojnih načrtih Gorenjske regije za programsko obdobje 2014–2020 si lahko preberete v Regionalnem razvojnem programu.

POVEZAVE

BSC Kranj

Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Obiščite

RRA LUR

Regionalna razvojna agencija - ljubljanske urbane regije

Obiščite

RRC Koper

Regionalni razvojni center Koper

Obiščite

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.