STATISTIKA

49.038

Število delovno aktivnih prebivalcev (september 2023)

118.436

Število prebivalcev - 1. januar 2023

13

Število občin

Na kratko o regiji

Podeželje pomembno določa razvojne potenciale in identiteto regije, zato sta ohranjanje poseljenosti podeželja in njegova infrastrukturna opremljenost pomembna razvojna cilja celotne regije. Regija obsega pokrajinsko neenotno območje, za katerega so značilna štiri fitogeografska območja:

– alpsko območje zgornje Soške doline,

– predalpsko območje v porečju Idrijce,

– dinarsko območje Banjške, Črnovrške in Trnovske planote, Kolovrata ter nanoškega masiva,

– submediteransko območje Srednjega Posočja, Vipavske doline in Brd.

Razvojni cilji regije so:

  1. regija za ljudi,
  2. bolj pametna regija,
  3. bolj zelena regija,
  4. bolj povezana regija – dostopna, trajnostno mobilna, notranje povezana in vpeta v mednarodne povezave in
  5. učinkovito upravljanje razvoja regije.

Podrobnejše informacije o razvojnih načrtih Goriške regije za programsko obdobje 2021–2027 si lahko preberete v Regionalnem razvojnem programu.

POVEZAVE

BSC Kranj

Poslovno podporni center Kranj, Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Več

RRA LUR

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Več

RRC KP

Regionalni razvojni center Koper

Več

PRC

Posoški razvojni center

Več

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.