STATISTIKA

314.873

Delovno aktivno prebivalstvo (leto 2019)

552.221

Število prebivalcev - 1. julij 2019

26

Število občin

Na kratko o regiji

Regija zavzema 2.555 km2, kar je 12,6 % površine slovenskega ozemlja.

Kot vsaka razvita regija se tudi Osrednjeslovenska spoprijema s številnimi razvojnimi izzivi. Zaradi številnih vsakodnevnih migracij v gospodarska središča, predvsem Ljubljano, ima težave z velikimi prometnimi obremenitvami, ki negativno vplivajo na okolje in kakovost bivanja. Ljubljanska urbana regija je regija z najštevilčnejšim prebivalstvom v Sloveniji, saj v njej živi več kot četrtina prebivalstva. Skupni prirast prebivalstva močno presega slovensko povprečje. Za regijo je značilen nadpovprečen delež tujih državljanov med prebivalci. Gostota poselitve je v primerjavi s Slovenijo dvakrat večja, vendar pa obstajajo velike razlike med občinami regije.

Razvojni cilji regije:

  1. Učinkovito notranje povezana regija.
  2. Regija, ki preudarno uporablja svoj prostor, naravne vire in energijo.
  3. Regija, ki spodbuja razvoj znanja, kreativnosti in inovativnosti.
  4. Prepoznavna in konkurenčna metropolitanska regija.
  5. Regija, ki omogoča kakovostna delovna mesta.
  6. Regija, ki zagotavlja visoko kakovost bivanja.

Podrobnejše informacije o razvojnih načrtih Osrednjeslovenske regije za programsko obdobje 2014–2020 si lahko preberete v Regionalnem razvojnem programu.

POVEZAVE

BSC

poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

Obiščite

RRALUR

Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije

Obiščite

RRC-KP

Regionalni razvojni center Koper

Obiščite

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.