Medijski razpis je objavila Evropska komisija – Generalni direktorat za regionalno in urbano politiko.

Skupščina evropskih regij kot vodilni partner se je s še petimi regijami prijavila na razpis s projektom YOUTHopia, ki je namenjen komuniciranju evropske kohezijske politike mladim.

Poleg kohezijske regije Zahodna Slovenija so v projekt vključene še kohezijske regija Vzhodna Slovenija, Združenje občin v Cipru, okrožje Donegal (Irska) in regija Košice (Slovaška).

Ciljna skupina projekta: mladi 18-30

Trajanje: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2023

Medijski partner: agencija Cafebabel

Glavne komunikacijske aktivnosti projekta so:

 • 1 seminar za 15 mladih novinarjev
 • multimedijski produkti (25 člankov, 10 video reportaž, 30 izobraževalnih videov)
 • vsaj 5 komunikacijskih regijskih aktivnosti
 • 10 mednarodnih člankov
 • 3 transnacionalni dogodki
 • 1 evropska novinarska konferenca

Znotraj tega okvirja pa bo morala vsaka regija izvesti naslednje:

 • izvedba 1 večjega dogodka – Future Fair
 • izvedba vsaj še ene dodatne komunikacijske aktivnosti (predvajanje prispevkov na televiziji ali radiu, webinarji, razstave, tekmovanje o kohezijski politiki, reportaže, novinarske konference),
 • deljenje vsebin po različnih komunikacijskih kanalih (spletne strani in socialna omrežja);

Projekt YOUTHopia je regijsko vodena komunikacijska kampanja, ki ima naslednje cilje:

 • ozaveščanje o vlogi, ki jo ima kohezijska politika pri uresničevanju prednostnih nalog EU in konkretnih koristi za ekonomsko in socialno blaginjo državljanov, s poudarkom na zaposlovanju mladih in zeleni prehod;
 • spodbujanje angažiranosti in zmogljivosti regij, mladih in medijev za komuniciranje o kohezijski politiki;
 • spodbujanje odprtega dialoga med (mladimi) državljani, deležniki in oblikovalci politik kohezijska politika.

Skupščina evropskih regij v okviru projekta objavlja prispevke na temo evropske kohezijske politike #HotlineCohesion z informacijami o novih priložnostih financiranja in procesih sodelovanja za mlade.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.