Razvojni svet je bil konstituiran za programsko obdobje 2014-2020 na svoji prvi konstitutivni seji dne 18. 7. 2013. Konstitutivna seja za programsko obdobje 2021-2027 pa je potekala 5. 5. 2021. Ključni podlagi za njegovo delovanje predstavljata Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Ur. l. RS, št. 33/13 in 61/16). V skladu s slednjo mora Razvojni svet delovati tudi v skladu s sprejetim Poslovnikom in vsakokratnim sprejetim letnim programom dela, o izvedenih nalogah pa poročati v rednih letnih poročilih o delu.ČLANI in NAMESTNIKI

Peter Ložar (član), Aco Franc Šuštar (nadomestni član)

Osrednjeslovenska regija

Nejc Smole (član), Franc Jerič (nadomestni član)

Osrednjeslovenska regija

Dušan Strnad (član), Ivan Jordan (nadomestni član)

Osrednjeslovenska regija

Metod Ropret (član), Miran Stanovnik (nadomestni član)

Osrednjeslovenska regija

mag. Lilijana Madjar (članica), Matej Gojčič (nadomestni član)

Osrednjeslovenska regija

Ida Bibič (članica), Eva Romih (nadomestna članica)

Gorenjska regija

Tine Radinja (član), Gašper Kleč (nadomestni član)

Gorenjska regija

Franc Čebulj (član), Rok Roblek (nadomestni član)

Gorenjska regija

Leopold Pogačar (član), Blaž Račič (nadomestni član)

Gorenjska regija

Rok Šimenc (član), Franja Gabrovšek Schmidt (nadomestna članica)

Gorenjska regija

dr. Klemen Miklavič (član), Mauricij Humar (nadomestna članica)

Goriška regija

Maša Klavora (članica), Marko Matajurc (nadomestni član)

Goriška regija

Tomaž Vencelj (član), Gašper Uršič (nadomestni član)

Goriška regija

Tadej Beočanin (član), Marko Rondič (nadomestni član)

Goriška regija

Simon Škvor (član), Brigita Habjan Štolfa (nadomestna članica)

Goriška regija

mag. Danilo Markočič (član), Iztok Škerlič (nadomestni član)

Obalno-kraška regija

Aleš Bržan (član), Ivana Štrkalj (nadomestni član)

Obalno-kraška regija

mag. Erik Modic (član), mag. Aleš Vodičar (nadomestni član)

Obalno-kraška regija

Alenka Štrucl Dovgan (članica), Saša Likavec Svetelšek (nadomestna članica)

Obalno-kraška regija

Giuliano Nemarnik (član), Larisa Kunst (nadomestna članica)

Obalno-kraška regija

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.