Opis

Za 7-letno programsko obdobje se v 12 razvojnih regijah pripravljajo regionalni razvojni programi, ki so temeljni strateški in programski dokumenti na regionalni ravni. Z njimi se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje.

Razvojne regije se povezujejo v kohezijski regiji (Zahodna in Vzhodna) z namenom izvajanja kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog, povezanih z razvojem.  Organ odločanja kohezijske regije je razvojni svet kohezijske regije v katerega imenuje vsaka razvojna regija pet predstavnikov. Z namenom zagotovitve strokovne podpore Razvojnima svetoma skrbita po 2 zaposlena za vsako kohezijsko regijo. V okviru regionalne politike se spodbuja tudi razvoj socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije.


Dogovori za razvoj regij

Dogovor za razvoj regij je inštrument regionalne politike in je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje Regionalni razvojni program vsake razvojne regije tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji ter viri financiranja.

podpisani dogovori za razvoj regij z dopolnitvami

Dogovor za razvoj Gorenjske razvojne regije

Dogovor

Dopolnitev 1

Dopolnitev 2

Dopolnitev 3

Dogovor za razvoj Goriške razvojne regije

Dogovor

Dopolnitev 1

Dopolnitev 2

Dopolnitev 3

Dopolnitev 4

Dogovor za razvoj obalno-kraške razvojne regije

Dogovor

Dopolnitev 1

Dopolnitev 2

Dopolnitev 3

Dogovor za razvoj osrednjeslovenske razvojne regije

Dogovor

Dopolnitev 1

Dopolnitev 2

Dopolnitev 3

Dopolnitev 4

Dopolnitev 5

Dopolnitev 6

Dopolnitev 7

 

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.