STATISTIKA

48.445

Delovno aktivno prebivalstvo (september 2023)

119.056

Število prebivalcev - 1. januar 2023

8

Število občin

Na kratko o regiji

Obalno-kraška regija obsega 1.044  km2, kar je 5,2% površine države.

Ključni razvojni potenciali so geostrateška lega v povezavi s koprskim trgovskim pristaniščem in napovedmi prihodnjih blagovnih tokov; razvoj turistične ponudbe (vključno s športnim turizmom) in učinkovitejše trženje na temelju že zgrajene infrastrukture in kompetenc; krepitev vloge znanja in povezovanje/sodelovanje v gospodarstvu; ustvarjalni potenciali ljudi vključno z bresposelnimi; promocija zdravega mediteranskega sloga življenja, pridelovanje kvalitetne hrane v povezavi z razvojem podeželja, trajnostni vzorci gospodarjenja in življenja ter kakovostno okolje, kulturna dediščina in narava.

Razvojni cilji regije so:

  1. hitrejši razvoj regije od povprečnega razvoja v EU,
  2. izboljšati inovacijski potencial regije,
  3. izboljšati kakovost življenja v regiji,
  4. ohraniti poseljenost, krepiti identiteto in
    vitalnost podeželja,
  5. regija z razvito prometno infrastrukturo in
  6. regija s trajnostnim gospodarjenjem z
    energijo, okoljem, prostorom.

Podrobnejše informacije o razvojnih načrtih Obalno-kraške regije za programsko obdobje 2021–2027 si lahko preberete v Regionalnem razvojnem programu.

POVEZAVE

BSC Kranj

Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Regionalno razvojna agencija Gorenjske

Več

RRA LUR

Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije

Več

RRC Koper

Regionalni razvojni center Koper

Več

PRC

Javni zavod Posoški razvojni center

Več

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.