STATISTIKA

48.143

Delovno aktivno prebivalstvo (leto 2019)

115.613

Število prebivalcev - 1. julij 2019

8

Število občin

Na kratko o regiji

Obalno-kraška regija obsega 1.044  km2, kar je 5,2% površine države.

Ključni razvojni potenciali so geostrateška lega v povezavi s koprskim trgovskim pristaniščem in napovedmi prihodnjih blagovnih tokov; razvoj turistične ponudbe (vključno s športnim turizmom) in učinkovitejše trženje na temelju že zgrajene infrastrukture in kompetenc; krepitev vloge znanja in povezovanje/sodelovanje v gospodarstvu; ustvarjalni potenciali ljudi vključno z bresposelnimi; promocija zdravega mediteranskega sloga življenja, pridelovanje kvalitetne hrane v povezavi z razvojem podeželja, trajnostni vzorci gospodarjenja in življenja ter kakovostno okolje, kulturna dediščina in narava.

Razvojni cilji regije so:

  1. Konkurenčna, razvojni propulzivna regija
  2. Ustvarjalna, inovativna regija
  3. Ljudem prijazna, vključujoča regija
  4. Regija z razvitim podeželjem in ohranjeno naravo
  5. Trajnostna regija – Regija s trajnostnim gospodarjenjem z energijo, okoljem, prostorom

Podrobnejše informacije o razvojnih načrtih Obalno-kraške regije za programsko obdobje 2014–2020 si lahko preberete v Regionalnem razvojnem programu.

POVEZAVE

BSC Kranj

Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Regionalno razvojna agencija Gorenjske

Več

RRA LUR

Regionalna razvojna agencija - Ljubljanske urbane regije

Več

RRC Koper

Regionalni razvojni center Koper

Več

PRC

Javni zavod Posoški razvojni center

Več

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.