Ozs Fotka

Zelena luč za prve razpise evropskih sredstev

Na Brdu pri Kranju se je včeraj na prvi seji sestal Odbor za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, katerega članica je tudi predsednica Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija mag. Lilijana Madjar. Odbor je potrdil svoj poslovnik ter merila za izbor operacij v okviru programa, kar pomeni, da se koriščenje evropskih sredstev iz novega programskega obdobja sedaj lahko začne.

Vse udeležence je ob začetku seje nagovoril minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek, ki je poudaril, da je po sprejemu sporazuma o partnerstvu in potrditvi programa za izvajanje evropske kohezijske politike konec lanskega leta vzpostavitev odbora za spremljanje še en pomemben mejnik za pričetek izvajanja kohezije obdobja 2021-2027.

Člani odbora so se seznanili s predstavljenimi izhodišči načina izvajanja programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, krepitvijo upravnih zmogljivosti za javne institucije, partnerje in upravičence, s komunikacijskimi aktivnostmi in navodili za komuniciranje vsebin evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Ker se je odbor v novi sestavi tokrat zbral prvič, je bila posebna pozornost namenjena predstavitvi in spoznavanju novih članov.

Ob zaključku seje je odbor potrdil merila za izbor operacij v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, s čimer je prižgal zeleno luč za začetek izvajanja javnih razpisov za dodelitev evropskih kohezijskih sredstev.

Odbor za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 sestavljajo predstavniki ministrstev in vladnih služb, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in področja enakosti, regionalnih, lokalnih, mestnih in drugih javnih organov, invalidskih organizacij ter raziskovalnih organizacij in univerz. Skupaj je v odboru 43 članov, predsednik je državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, mag. Marko Koprivc. Sej odbora se udeležujejo tudi predstavniki Evropske komisije, ki imajo svetovalno vlogo.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.