Economic, Social And Territorial Cohesion; Impact Of Cohesion Policy

9. Kohezijsko poročilo

Evropska komisija je v marcu objavila 9. kohezijsko poročilo, v katerem je predstavila oceno stanja kohezije v Uniji.
  • Širitev leta 2004 je simbol uspeha kohezijske politike. 20 let po širitvi leta 2004 je kohezijska politika EU privedla do izjemne konvergence. V srednji in vzhodni Evropi kot celoti se je dohodek na prebivalca povečal z 52 % povprečja EU v letu 2004 na skoraj 80 % danes. Hkrati se je njihova stopnja brezposelnosti znižala s 13 % na 4 %.
  • Kohezijska politika ima ključno vlogo pri podpiranju javnih naložb. V obdobju 2014–2020 je politika predstavljala skoraj 13 % vseh javnih naložb v EU kot celoti in 51 % v manj razvitih državah članicah. Te naložbe so okrepile evropski model rasti in spodbudile gospodarsko rast v skladu s ključnimi prednostnimi nalogami politike, od dvojnega prehoda na inovacije, podjetja ter znanja in spretnosti, od otroškega varstva, izobraževanja in zdravja do zaščite pred naravnimi nesrečami.
  • Demografske spremembe bodo vplivale na vse regije v prihodnjih desetletjih. Regije se bodo morale prilagoditi zmanjševanju delovne sile in starajočemu se prebivalstvu. Izzivi so ponavadi hujši v podeželskih in redko poseljenih regijah. Podobno bodo učinki digitalnega prehoda in podnebnih sprememb verjetno še povečali regionalne razlike v EU.

Povzetek poročila

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.