Regionalni Dnevi

Na Slovenskih regionalnih dnevih o demografiji, kadrih in regionalnem razvoju

Slovenski regionalni dnevi so v letošnjem letu potekali v Jugovzhodni Sloveniji, bolj natančno v Novem mestu. Demografija, kadri in regionalni razvoj so ključni elementi, ki oblikujejo prihodnost vsake regije. Simpozij je raziskal različne vidike teh treh ključnih področij in njihov vpliv na celostni razvoj slovenskih regij.

Poleg državnega sekretarja Srečka Đurova na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj so imeli uvodne nagovore še Miran Gajšek, državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor, Franci Bratkovič iz Združenja regionalnih razvojnih agencij in Matjaž Ribaš iz Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

V dveh dnevih 16. in 17. maja se bodo zvrstile različne predstavitve, razprave in okrogle mize, med drugim na temo Strategije regionalnega razvoja, trendov na področju demografije in potreb po kadrih, analize trendov na trgu delovne sile v Sloveniji, kadrov in regionalnega razvoja, o regijah kot privlačnem okolju za življenje in delo, o izzivih zaposlovanja tuje delovne sile v Sloveniji.

KLJUČNI POUDARKI:
👉 Projekcije demografskih sprememb
➡️ kažejo zaskrbljujočo napoved, zato je potrebno nujno in hitro pristopiti k celovitemu reševanju z ustreznimi ukrepi.
👉 Prostorski razvoj regij – izzivi:
➡️ poplave in plazovi
➡️ poslovne cone
➡️ zaraščanje
➡️ funkcionalna degradirana območja
➡️ poselitev
➡️ podnebne spremembe
➡️ stanovanjska problematika
➡️ staranje prebivalstva
➡️ trajnostna mobilnost.
👉 Na okrogli mizi Regije kot privlačno okolje za življenje in delo so mladi izpostavili naslednje:
➡️ bivanjsko problematiko
➡️ kakovostno zaposlitev
➡️ zdravje in
➡️ mobilnost.
Oba dneva sta bila izredno zanimiva s konkretnimi primeri in konstruktivnimi razpravami.
Organizatorji dogodka so bili: Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Slovenski regionalni razvojni sklad, Združenje regionalnih razvojnih agencij in Mladinski svet Slovenije.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.