Eu In Si Načrt Za Okrevanje

Evropska komisija potrdila slovenski načrt za okrevanje in odpornost v višini 2,5 milijarde evrov

Evropska komisija je včeraj sprejela pozitivno oceno slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki je osnova za izplačilo 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil, ki jih bo EU nakazala Sloveniji v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost (Recovery and Resilience Facility – RRF).

S temi sredstvi se bo podprlo izvajanje ključnih naložbenih in reformnih ukrepov iz načrta Slovenije za okrevanje in odpornost. To bo Sloveniji omogočilo, da bo ob izhodu iz pandemije COVID-19 močnejša. 

Svet bo moral predlog Komisije sprejeti praviloma v štirih tednih. Če bo Svet načrt odobril, bo mogoče Sloveniji izplačati predhodno financiranje v višini 231 milijonov evrov. Ta znesek pomeni 13 % nepovratnih sredstev, dodeljenih Sloveniji. Komisija bo nadaljnja izplačila odobrila ob upoštevanju zadovoljivega doseganja mejnikov in ciljev iz načrta za okrevanje in odpornost, tj. glede na napredek pri izvajanju naložb in reform.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_3330

Vir: Evropska komisija

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.