Seja Fotka 8 7 2022

Na 3. redni seji Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija potrdil osnutek Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 v vrednosti 4,5 milijarde evrov

Ljubljana, 8. 7. 2022v Mestni hiši v Ljubljani je potekala 3. redna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija (v nadaljevanju Razvojni svet KRZS), kjer je bil soglasno potrjen osnutek Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 v vrednosti 4,5 milijarde evrov (EU in nacionalni prispevek), od tega bo Evropska unija prispevala 3,2 milijarde evrov.

Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 je eden od strateških dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike, zato mora Slovenija pohiteti z njegovo oddajo na Evropsko komisijo, v kolikor ne želi izgubiti skoraj 500 milijonov evropskih sredstev.

Drugi strateški dokument, ki je trenutno še v procesu programiranja, je Program za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027.  Razvojni svet KRZS pričakuje od Vlade RS zagotovila glede ustrezne višine sofinanciranja evropskih projektov iz nacionalnega proračuna, da bo razmerje celotnega obsega sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada 40/60 v korist kohezijske regije Vzhodna Slovenija oziroma sofinanciranje projektov do višine 85% kot je zagotovljeno v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Poleg tega Razvojni svet KRZS pričakuje pripravo zavezujočega dokumenta, kjer bo jasno zapisano, da se nacionalni prispevek zagotavlja do konca programskega obdobja 2021–2027 in je obvezen za vse Vlade.

V okviru Sporazuma o partnerstvu bodo sredstva namenjena spodbujanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije s poudarkom na zelenem in digitalnem prehodu kot ključnima evropskima prioritetama. S sredstvi se bo naslavljalo tudi razlike med urbanim in ruralnim področjem, predvsem z naslova dostopnosti zdravstvenih in socialnih storitev.

Konkurenčna, zelena in digitalna ekonomija

Slovenija bo namenila 2,4 milijarde (EU in nacionalni prispevek) iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, od tega 1,2 milijardi (EU in nacionalni prispevek) za povečanje konkurenčnosti in digitalne povezljivosti, 1,1 milijarde (EU in nacionalni prispevek) za izvajanje Zelenega dogovora s prehodom na krožno gospodarstvo, trajnostno mobilnostjo, prilagajanjem na podnebne spremembe, zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov in zaščito biotske raznovrstnosti.

Sklad za pravični prehod

Sredstva v višini dobrih 300 milijonov (EU in nacionalni prispevek) bodo namenjena dvema premogovnima regijama – Savinjsko-Šaleški in Zasavski za prestrukturiranje regije tako iz gospodarskih kot iz socialnih in okolijskih vidikov, ob upoštevanju zagotavljanja stabilnega (novega) vira energije.

Za socialno vključujočo družbo

Okrog 950 milijonov (EU in nacionalni prispevek) bo na voljo za socialno vključujočo družbo iz Evropskega socialnega sklada +. Dobrih 645 milijonov evrov (EU in nacionalni prispevek) bo namenjenih okrepitvi znanja, spretnosti in odzivnosti trga dela, medtem ko bo preko 400 milijonov evrov (EU in nacionalni prispevek) namenjenih za izboljšanje pogojev dolgotrajne oskrbe, zdravstvenih storitev in socialno vključevanje. Za turizem in trajnostno kulturo pa bo na voljo nekaj več kot 24 milijonov evrov (EU in nacionalni prispevek) ter dobrih 32 milijonov evrov (EU in nacionalni prispevek) za odpravljanje materialne prikrajšanosti.

Trajnostno ribištvo

Okrog 34 milijonov (EU in nacionalni prispevek) evrov bo namenjenih zagotavljanju odpornosti sektorjev morskega gospodarskega ribolova, akvakulture in predelave.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.