Img 4547

Na 4. redni seji Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija potrdil osnutek Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v vrednosti 4,5 milijarde evrov, od tega je prispevek EU 3,2 milijarde evrov

Ljubljana, 7. 10. 2022v Mestni hiši v Ljubljani je potekala 4. redna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija (v nadaljevanju Razvojni svet KRZS), kjer je bilo podano soglasje k Programu evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (v nadaljevanju Program) v vrednosti 4,5 milijarde evrov (EU in nacionalni prispevek), od tega bo Evropska unija prispevala 3,2 milijarde evrov.

Proces programiranja je po dolgotrajnem usklajevanju med različni partnerji prišel do ciljne črte in tudi Razvojni svet KRZS veseli dejstvo, da bo Slovenija pravočasno zaključila s potrditvijo dokumenta do konca leta in ne bo izgubila nobenih evropskih sredstev.

Razvojni svet KRZS je podal soglasje k Programu in se seznanil s sprejetim vladnim gradivom, ki zagotavlja nacionalno financiranje v višini 828,8 milijonov evrov za njegovo izvedbo, kar za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pomeni, da ji bo v obdobju 2021 -2027 zagotovljeno nekoliko več sredstev kot v programskem obdobju 2014–2020.

Na seji je bil soglasno izvoljen tudi nov podpredsednik Razvojnega sveta KRZS g. Tadej Beočanin, saj je dosedanji podpredsednik Uroš Brežan junija postal minister za okolje in prostor.

Program 2021–2027

Sredstva evropske kohezijske politike so v obdobju 2021–2027 na nacionalni ravni načrtovana v okviru enega Programa, v katerega so vključeni štirje skladi:

  • Kohezijski sklad  KS (celotna Slovenija): 718,19 milijona evrov;
  • Evropski sklad za regionalni razvoj  ESRR (ločeno na vzhodno kohezijsko in zahodno kohezijsko regijo): 1.599,79 milijona evrov;
  • Evropski socialni sklad plus  ESS+ (ločeno na vzhodno kohezijsko in zahodno kohezijsko regijo: 635,97 milijona evrov;
  • Sklad za pravični prehod  SPP (za dve premogovniški regiji: Zasavje in Savinsko-Šaleško regijo): 258,72 milijona evrov. Ta sklad bo v obdobju 2021–2027 dodatno zagotavljal podporo ljudem, gospodarstvu in okolju na območjih, ki se soočajo z resnimi socialno-ekonomskimi izzivi, izhajajočimi iz procesa prehoda na energetske in podnebne cilje Unije za leto 2030, ter na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050.

Program evropske kohezijske politike zasleduje zelene cilje, načelo varstva okolja, trajnostnega razvoja ter si prizadeva preprečiti oziroma zmanjšati škodljive vplive načrtovanih dejavnosti na okolje in njihove posledice. Ukrepi so naravnani k spodbujanju in usmerjanju družbenega razvoja, ki bodo omogočali dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

 

Povezava do dokumenta Program EKP 2021–2027

Spletna stran: https://zahodna-slovenija.si/razvojni-svet/ 

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.