Cover Fotka Za Napoved Dogodka (6)

Napoved konstitutivne seje Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija za obdobje 2021-2027

V Mestni hiši Ljubljana bo v sredo 5. maja 2021 ob 12. uri potekala konstitutivna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija za obdobje 2021– 2027, kjer se bo izmed vseh članov izvolilo predsednika in podpredsednika.

Razvojni svet je organ odločanja kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki je ena od 281 evropskih regij na ravni NUTS 2, v katero se povezujejo 4 razvojne regije: Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Obalno-kraška. Povezujejo se za izvajanje kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog, povezanih z razvojem, ki jih sporazumno določijo občine in država.

Vsaka v kohezijsko regijo vključena razvojna regija ima v Razvojnem svetu 5 predstavnikov. Razvojni svet ima tako skupaj 20 članov in enako število nadomestnih članov.

Leto 2021 predstavlja prelomno leto za Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija, saj se je uradno začelo novo programsko obdobje 2021–2027, na katerega se navezuje 7-letni proračun EU t.i. večletni finančni okvir. Poleg tega bo to leto zelo intenzivno tudi na področju črpanja evropskih sredstev iz programskega obdobja 2014–2020, kamor sodijo tudi projekti mehanizma za dogovor za razvoj regij.

V kohezijski regiji Zahodna Slovenija je bilo do sedaj v okviru mehanizma dogovori za razvoj regij potrjenih 30 projektov v vrednosti več kot 45 milijonov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. Skupna vrednost projektov pa presega 102 milijona evrov.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.