Regionalna Karta 2022 2027

Objavljena karta regionalne pomoči za obdobje 2022-2027

Regionalna državna pomoč za naložbe je pomemben instrument, ki ga države uporabljajo za krepitev regionalnega razvoja. Območja, ki izpolnjujejo pogoje za dodeljevanje regionalnih pomoči, so določena v karti regionalne pomoči. Karta regionalne pomoči vključuje območja »a«, kjer so gospodarske razmere izjemno neugodne v primerjavi z EU kot celoto, in območja »c«, kjer so gospodarske razmere neugodne, vendar manj kot na območjih »a«.

Kot območja »a« na karti regionalne pomoči se določi celotno ozemlje kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Največja intenzivnost pomoči za naložbe za velika podjetja lahko znaša 30 %.

Kot območja »c« na karti regionalne pomoči se določi del ozemlja kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki vključuje:

  • celotno ozemlje goriške statistične regije
  • ozemlje gorenjske statistične regije brez Mestne občine Kranj,
  • ozemlje obalno-kraške statistične regije brez Mestne občine Koper in Občine Ankaran,
  • na ozemlju osrednjeslovenske statistične regije karta vključuje občine Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri Litiji in Velike Lašče.

Največja intenzivnost pomoči na območjih »c« za nalože za velika podjetja lahko znaša 15 %, razen na upravičenih območjih obalno-kraške regije, kjer je lahko intenzivnost pomoči do 25 %.

Na vseh upravičenih območjih karte regionalne pomoči se lahko intenzivnosti pomoč povečajo za največ 20 odstotnih točk za mala podjetja in za največ 10 odstotnih točk za srednje velika podjetja.

Regionalna Karta 2022 2027

Omejitve, ki izhajajo iz karte regionalne pomoči, veljajo le za regionalne državne pomoči in ne vplivajo na možnost dodeljevanja drugih dovoljenih vrst državnih in de minimis pomoči. Na območju celotne Slovenije bo mogoče še naprej ne glede na regionalno karto dodeljevati pomoči za raziskave, razvoj, inovacije, mala in srednje velika podjetja, varstvo okolje in energetiko, izobraževanje in usposabljanje, kulturo, lokalno, športno in večnamensko infrastrukturo in druge dovoljene pomoči skladno s pravili EU.

Pravna podlaga: Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2022-2027

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.