Kohezijsko Poročilo Fotka

Objavljeno 8. kohezijsko poročilo

Evropska komisija je danes objavila osmo poročilo o koheziji, ki kaže, da se zaradi podpore EU razlike med evropskimi regijami zmanjšujejo.

Zaradi kohezijskih sredstev naj bi se BDP na prebivalca v manj razvitih regijah do leta 2023 povečal do 5 %, razlike med desetino najbolj in desetino najmanj razvitih regij pa naj bi se zmanjšale za 3,5 %. Poročilo še kaže, da se manj razvite regije v vzhodni Evropi približujejo preostali EU, konvergenca med državami članicami pa se pospešuje. Zaposlenost se povečuje, vendar so regionalne razlike večje kot pred letom 2008. Število ljudi na robu revščine ali socialne izključenosti je med letoma 2012 in 2019 upadlo za 17 milijonov. Inovacijski razkorak med regijami v Evropi se je povečal, prebivalstvo EU pa se stara. Poročilo ugotavlja, da je kohezijska politika postala pomembnejši vir naložb ter državam EU zagotovila ključno in hitro podporo v obdobju gospodarskega upada in ene najhujših kriz.

Novi programi kohezijske politike za obdobje 2021–2027 bodo še naprej zagotavljali naložbe v regije in ljudi ob podpori iz svežnja NextGenerationEU.

Komisija vsaka tri leta objavi poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji v EU, v katerem analizira napredek na področju kohezije na podlagi številnih kazalnikov.

 

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.