Ljubljana Most

Objava pobud, vprašanj in odgovorov s prvega kroga posvetovanj z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvira 2021-2027

S predstavniki kohezijske regije Zahodna Slovenija je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) 3. decembra 2021 izvedla posvetovanje o programiranju večletnega finančnega okvira 2021–2027, katerega cilj je oblikovanje ukrepov kohezijske politike.

Minister Zvone Černač je v uvodni predstavitvi orisal trenutno stanje črpanja VFO 2014–2020, časovnico sprejemanja dokumentov VFO 2021–2027 in komplementarnost VFO s sredstvi iz mehanizma ReactEU in Načrta za okrevanje in odpornost. Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs in sodelavke pa so nato s predstavniki regije podrobno obravnavali Sporazum o partnerstvu s spremljajočimi dokumenti in izhodišča operativnega programa kohezijske politike 2021-2027. Načrt izvajanja mehanizmov teritorialnega sodelovanja je podrobneje predstavil dr. Robert Drobnič, v. d. direktorja Direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Minister in državna sekretarka sta najprej odgovorila na vprašanja, ki so jih na SVRK prejeli od Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, nato pa odprla razpravo. Predstavniki regije so v okviru razprave naslovili predvsem obseg sredstev, ki je namenjen Zahodni kohezijski regiji, in spremembo stopnje sofinanciranja, mehanizme teritorialnega sodelovanja in poenostavitev izvajanja VFO ter zmanjševanje administrativnih ovir.

V petek je SVRK objavil pobude, vprašanja in odgovore s prvega kroga posvetovanj z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvira 2021-2027.

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.