Img Fotka Noo Szj 3 6 2021

Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija organiziral predstavitev Načrta za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 3. 6. 2021 – Na Brdu pri Kranju je na pobudo Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija 2. 6. 2021 z začetkom ob 10. uri potekala predstavitev nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju Načrt), ki ga je Vlada RS sprejela 28. 4. 2021 in poslala na Evropsko komisijo 30. 4. 2021. Na povabilo so se odzvala ključna ministrstva.

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je delovala kot koordinacijski organ za pripravo Načrta, je predstavila povzetek dokumenta s finančnimi razdelitvami. Kot je povedala, se je Načrt razvijal kar devet mesecev, v okviru katerih so zelo intenzivno potekale priprave vsebin, oblikovanja reform, številna usklajevanja z različnimi deležniki in tehnični sestanki z Evropsko komisijo. Skozi ta proces so se izčistila štiri razvojna področja: zeleni prehod; digitalna preobrazba; pametna, trajnostna in vključujoča rast; zdravstvo in socialna varnost. Potrditev Načrta je načrtovana v roku treh tednov, kar pomeni, da bi določene objave razpisov s strani ministrstev sledile že jeseni.

Podrobneje so načrtovane ukrepe na svojih področjih predstavili Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predstavitvam je sledila razprava z vprašanji udeležencev. Največ vprašanj je bilo postavljenih na temo pričetka javnih razpisov in upravičenosti stroškov. Predstavniki ministrstev so pojasnili, da bodo najave javnih razpisov z merili in pogoji predhodno objavili, da bodo imeli prijavitelji dovolj časa za pripravo. Upravičenost stroškov iz Načrta naj bi se začela načeloma od 1. 2. 2020 oziroma je odvisno od tega, kako bodo zastavljeni razpisi. Do konca leta 2024 morajo biti podpisane vse pogodbe, stroški pa se bodo lahko uveljavljali do konca avgusta 2026.

Zaključne misli je podala predsednica Razvojnega sveta KRZS mag. Lilijane Madjar, ki je tudi moderirala predstavitev. Poudarila je pomembnost dogodka, saj je udeležba vseh ključnih ministrstev pokazala, da sta povezovanje in sodelovanje bistvenega pomena. Občine bodo lahko s pomočjo Načrta pridobile sredstva, ki jih nujno potrebujejo za nadaljnji razvoj in spopadanje z vsemi izzivi, ki jih je prineslo zadnje leto in pol zaradi COVID-19 situacije.

Več o Načrtu za okrevanje in odpornost vključno s finančnimi razdelitvami za posamezne komponente najdete na spodnjih povezavah:

Načrt za okrevanje in odpornost v celoti

Načrt za okrevanje in odpornost – Priloga 1
Načrt za okrevanje in odpornost – Priloga 2

 

Predstavitev Načrta za okrevanje in odpornost
Povzetek Načrta za okrevanje in odpornost
Izvedbena struktura Načrta za okrevanje in odpornost
Povzetek glavnih aktivnosti v postopku priprave Načrta za okrevanje in odpornost

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.