Ekološki Odtis (1)

V kateri regiji je ekološki odtis najmanjši?

UMAR je v kratki analizi predstavil prvi izračun ekološkega odtisa Slovenije na ravni statističnih regij, ki ga je leta 2020 v posebnem projektu, financiranim s strani Ministrstva za okolje in prostor, izračunal Global
Footprint Network.Poznavanje ekološkega odtisa je ključnega pomena za načrtovanje porabe virov, ki so potrebni za nadaljnji razvoj tako na regionalni, kot nacionalni ravni.