Youthopia 2023 058

Živahno dogajanje na sejmu Podjetno v prihodnost

Kranj, 19. 5. 2023Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija je skupaj s partnerji – regionalnimi razvojnimi agencijami štirih razvojnih regij v okviru projekta YOUTHopia organiziral sejem Podjetno v prihodnost.

V dopoldanskem delu so govorci izpostavili predvsem pomembnost evropskih sredstev za Slovenijo in nujnost nadaljevanja programov kot so Podjetno nad izzive (PONI) in podjetniški inkubatorji, ki nudijo podporno okolje za podjetništvo, najbolj prav mladim. Aša Rogelj z Ministrstva za kohezijo regionalni razvoj (MKRR) je izpostavila, da se na direktoratu za regionalni razvoj zavedajo pomembnosti zagotavljanja podpornega okolja mladim ter da se jih spodbuja, da razmišljajo o svojih razvojnih potencialih in tem, kako jih maksimalno izkoristiti tudi v svojem lokalnem okolju.

S tem razlogom je tudi sejem potekal v podjetniškem inkubatorju Kovačnica, saj je eden od projektov sofinanciranih iz evropskih sredstev, in sicer preko programa dogovor za razvoj regij. Podžupan Mestne občine Kranj Jani Černe je izpostavil, da se v Kranju s spodbujanjem podjetništva že vrsto let načrtno ukvarjajo. Novi prostori Kovačnice pa so močno prispevali k rasti tega segmenta. Trenutno tu redno dela 70 mladih, ki ob razvoju svojih podjetniških idej oživljajo tudi staro mestno jedro.

Predstavniki razvojnih agencij iz Zahodne Slovenije so si bili enotni, da je bil projekt PONI izredno uspešen, kar kažejo tudi rezultati, ter izrazili zadovoljstvo, da ga je kot takega prepoznalo tudi MKRR ter uvrstilo v kohezijsko politiko. V naslednjih sedmih letih se bo tako v vseh 12 regijah zvrstilo kar 120 novih skupin udeležencev projekta PONI. Na inovativen način so zanimive podatke predstavili tudi vodje projekta PONI. V program je bilo vključenih 220 udeleženk in udeležencev, prevladovale so ženske in sicer jih je bilo 159, povprečna starostna struktura je bila 33,5 let. Najmlajši udeleženec je štel le 18, najstarejša udeleženka 52. Tako raznolike so bili tudi ideje, med katerimi so prevladovale storitvene s področja zdravega življenjskega sloga – wellnessa, rekreacije, svetovanj in terapij. Sledil je segment mode, nakita in opreme za dom, razvite so bile številne spletne platforme in storitve video produkcije. Tudi področje prehrane je bilo dobro zastopano, sledil je še razvoj različnih namiznih in računalniških iger, vrhunske kozmetike, unikatnih izdelkov za otroke, računalniških storitev, arhitekturni biroji ipd. V treh letih je bilo izvedenih 660 delavnic ter kar 15.840 individualnih ur svetovanj. In kakšne so napovedi za v bodoče? Obeta se nam 10-11 razpisov, 110 udeležencev na regijo ter 400 novoustanovljenih podjetij.

Udeleženci programa PONI so ob zaključku na interaktiven način prikazali svoje poslovne ideje in uspešne podjetniške zgodbe, do katerih jim je pomagalo prav usposabljanje v okviru projekta. Manjkala ni niti modna revija različnih blagovnih znamk, ki so jih ustvarili ali pa nadgradili tekom usposabljanja. Navdušujoče so bile tudi predstavitve podjetniških inkubatorjev, ki izvajajo številne in raznolike programe, s katerimi so navdušili mlade obiskovalce dogodka.

V popoldanskem delu so se udeleženci programa PONI na Glavnem trgu s svojimi izdelki in storitvami predstavili še na 40 stojnicah. Celoten sejem je potekal v duhu, kjer kohezija postane resničnost za naslednjo generacijo, kar je tudi slogan projekta YOUTHopia.

____________________________________________

Projekt YOUTHopia

Na Razvojnem svetu KRZS smo se odločili za sodelovanje s Skupščino evropskih regij pri projektu YOUTHopia, ker se zavedamo pomembnosti mladih. V projektu sodelujemo še s Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija, Donegalom iz Irske, Košicam iz Slovaške in Ciprom. Naša skupna naloga je: ozaveščati mlade o možnostih in vlogi evropske kohezijske politike, ki jo ima pri uresničitvi konkretnih koristih za vse državljane tudi mlade; spodbujanje angažiranosti mladih in medijev za komuniciranje evropske kohezijske politike ter spodbujanje odprtega dialoga med mladimi, deležniki in oblikovalci politik. Vsem tem ciljem projekta je bil sejem Podjetno v prihodnost namenjen.

Predstavitev Programa PONI

Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, ki jih preko podjetniškega usposabljanja realizirajo osebe s podjetniško idejo. Za spodbuditev podjetniške aktivnosti in uspešen razvoj poslovnih idej je namreč v prvi fazi potrebna vsebinska podpora, ki je udeležencem na voljo s strani notranjih in zunanjih mentorjev, zunanjih strokovnjakov in podjetnikov. Projekt zajema nudenje vsebinskih podpornih aktivnosti, s katerimi se skupinam udeležencev v obdobju 4 mesecev zagotovi zaposlitev in podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje. Program usposabljanja udeležence pelje vse od razvoja poslovne ideje, do izdelave poslovnega modela in poslovnega načrta. Hkrati ga celostno seznani z vsemi pomembnimi področji v podjetništvu. Dodatno projekt omogoča uporabo fizične infrastrukture po principu co-workinga.

Uspešnost programa PONI v številkah:

20 skupin

  • Št. prijav: 671
  • Št. izbranih: 220 (159 žensk in 61 moških)
  • Št. zaposlitev: 88
  • Povprečna starost: 32,6

Partnerji: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, BSC Kranj, Regionalna razvojna agencija Kranj, Regionalni razvojni center Koper, Posoški razvojni center

Spletna stran projekta YOUTHopia: https://zahodna-slovenija.si/projekt-youthopia/

Spletna stran PONI Osrednjeslovenska: https://rralur.si/projekti/poni-lur/

Spletna stran PONI Gorenjska: https://kovacnica.si/poni/

Spletna stran: PONI Obalno-kraška: https://www.rrc-kp.si/podjetno-nad-izzive-poni/

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.