Avtor: zahodnislovenec


Seja Fotka 8 7 2022

Na 3. redni seji Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija potrdil osnutek Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 v vrednosti 4,5 milijarde evrov

Ljubljana, 8. 7. 2022 – v Mestni hiši v Ljubljani je potekala 3. redna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija (v nadaljevanju Razvojni svet KRZS), kjer je bil soglasno potrjen osnutek Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 v vrednosti 4,5 milijarde evrov (EU in nacionalni prispevek), od tega bo …

Več
Mestna Hiša 2 Redna Seja 14 4 2022

Na 2. redni seji Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija o odzivih na osnutka Partnerskega sporazuma in programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027

Ali je res potrebno na račun reševanja enega dela države, zaustaviti razvoj tistega dela države, ki izkazuje razvojno uspešnost? Ljubljana, 15. 4. 2022 – v Mestni hiši v Ljubljani je včeraj potekala 2. redna seja Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija (v nadaljevanju Razvojnega sveta KRZS). Največ pozornosti je bilo namenjeno osnutkoma Partnerskega sporazuma in …

Več
Kohezijski Forum

8. kohezijski forum in vzpostavitev platforme KOHESIO

Evropska komisija vsaka tri leta pripravi poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji in organizira tudi forum, kjer poteka razprava o obstoječi in prihodnji kohezijski politiki. Letos se je odvijal 17. in 18. marca 2022 v Bruslju. Foruma se je udeležila tudi predsednica Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija mag. Lilijana Madjar. Na 8. kohezijskem …

Več
F008495 Jezersko Pohodnistvo Jost Gantar 3 Orig Jpg Photo M

Delavnica za javna razpisa na temo odvajanja in čiščenja odpadne vode ter vodovodnih sistemov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani januarja odprl dva razpisa v skupni vrednosti 107,7 mio EUR in sicer za: investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE)– vrednost razpisa je 54 mio EUR in investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev– vrednost razpisa je 53,7 mio EUR. Financiranje …

Več
Naslovnica Glasilo 2 Izdaja

Izšla je druga izdaja Glasila Zahodnik

Pred vami se nahaja druga izdaja glasila Zahodnik, ki ga pripravlja Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija. V glasilu Zahodnik so objavljene zanimive in aktualne vsebine s področja regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike kohezijske regije Zahodna Slovenija. Na glasilo Zahodnik se lahko prijavite na elektronski naslov natasa.rojsek@gov.si. Povezava do glasila Zahodnik. Prijetno branje vam želimo!

Več
Regionalna Karta 2022 2027

Objavljena karta regionalne pomoči za obdobje 2022-2027

Regionalna državna pomoč za naložbe je pomemben instrument, ki ga države uporabljajo za krepitev regionalnega razvoja. Območja, ki izpolnjujejo pogoje za dodeljevanje regionalnih pomoči, so določena v karti regionalne pomoči. Karta regionalne pomoči vključuje območja »a«, kjer so gospodarske razmere izjemno neugodne v primerjavi z EU kot celoto, in območja »c«, kjer so gospodarske razmere …

Več
Kohezijsko Poročilo Fotka

Objavljeno 8. kohezijsko poročilo

Evropska komisija je danes objavila osmo poročilo o koheziji, ki kaže, da se zaradi podpore EU razlike med evropskimi regijami zmanjšujejo. Zaradi kohezijskih sredstev naj bi se BDP na prebivalca v manj razvitih regijah do leta 2023 povečal do 5 %, razlike med desetino najbolj in desetino najmanj razvitih regij pa naj bi se zmanjšale za …

Več
Ljubljana Most

Objava pobud, vprašanj in odgovorov s prvega kroga posvetovanj z deležniki o programiranju večletnega finančnega okvira 2021-2027

S predstavniki kohezijske regije Zahodna Slovenija je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) 3. decembra 2021 izvedla posvetovanje o programiranju večletnega finančnega okvira 2021–2027, katerega cilj je oblikovanje ukrepov kohezijske politike. Minister Zvone Černač je v uvodni predstavitvi orisal trenutno stanje črpanja VFO 2014–2020, časovnico sprejemanja dokumentov VFO 2021–2027 in komplementarnost …

Več
Fotka Produktivnost

Spletna konferenca Rast produktivnosti v času post-covid gospodarskega okrevanja

Predstavitev Poročila o produktivnosti 2021 Četrtek, 20. januar 2022, med 10. in 12. uro Prijava na konferenco Prijava je obvezna, pred dogodkom pa boste prejeli povezavo za spremljanje konference. Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj so v vlogi nacionalnega odbora za produktivnost pripravili tretje Poročilo o produktivnosti. Slovenija je leta 2020 v produktivnosti …

Več
Ekološki Odtis (1)

V kateri regiji je ekološki odtis najmanjši?

UMAR je v kratki analizi predstavil prvi izračun ekološkega odtisa Slovenije na ravni statističnih regij, ki ga je leta 2020 v posebnem projektu, financiranim s strani Ministrstva za okolje in prostor, izračunal Global Footprint Network.Poznavanje ekološkega odtisa je ključnega pomena za načrtovanje porabe virov, ki so potrebni za nadaljnji razvoj tako na regionalni, kot nacionalni …

Več
Naslovnica Glasilo Zahodnik

Izšla je prva izdaja Glasila Zahodnik

Pred vami se nahaja prva izdaja glasila Zahodnik, ki ga pripravlja Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija in bo izhajal štirikrat na leto. V glasilu Zahodnik bodo objavljene zanimive in aktualne vsebine s področja regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike kohezijske regije Zahodna Slovenija. Na glasilo Zahodnik se lahko prijavite na elektronski naslov natasa.rojsek@gov.si. Povezava …

Več
Otvoritev Apilab 7 1080x721

Vrata je odprlo Središče inovativnih tehnologij APILAB – HIŠA KRANJSKE ČEBELE v Višnji Gori

V Višnji Gori je v sredo, 3. novembra 2021, potekalo slovesno odprtje Središča inovativnih tehnologij APILAB – Hiša kranjske čebele, ki je prva doživljajska zgodba kranjske sivke v Sloveniji. Gre za edinstven preplet podjetništva in čebelarstva, sodobne tehnologije z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine, inovativnih pristopov in tradicije. Evropska sredstva za njeno izgradnjo pa so …

Več

Z vpisom svojega e-naslova SOGLAŠAM, da ga Razvojni svet za kohezijske regije Zahodna Slovenija uporablja za namen informiranja, in sicer do preklica moje odločitve.

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da podano privolitev kadarkoli prekličem na sedežu podjetja ali preko elektronskega sporočila. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.